ER FRAMGÅNG ÄR ALLTID VÅRT FRÄMSTA FOKUS

Vi fokuserar på att hjälpa små och stora företag med annonsering på sociala medier för ökad synlighet. Annonseringen sprider ert budskap och når er målgrupp effektivt. Vårt långsiktiga arbete syftar till att göra er till det ledande valet och top of mind i er bransch genom strategisk annonsering på sociala medier.

BLI INSPIRERAD AV VÅRA TIDIGARE PROJEKT & KUNDER

Annonsering

Foto

Film

Viklinik VC

Vi ser till att skapa kostnadseffektiva och mätbara annonser som väcker intresse.

01

planering

Innan vi börjar jobba med ert företags annonsering ser vi till att göra en detaljerad marknadsplan och strategi. Genom att skapa olika målgrupper och analysera personerans beteende, frågor och behov kan vi sedan lättare skapa rätt annonser. 

02

skapande

Vi bygger våra annonser i Ads manager där vi enkelt kan jobba mot olika typer av målgrupper. Flera av annonserna vi skapar bygger på att utbilda era potentiella kunder, på lång sikt skapar detta en stark kännedom och en möjlighet till nya kunder. 

03

optimering

I Ads manager kan vi följa utvecklingen av annonser och genom att kolla på olika KPI:er kan vi enklare se vilka annonser som presterar bra och vilka annonser som vi kanske måste göra små justeringar på. 

04

resultat

Eftersom vi kan se vilka som är intresserade av annonserna, kan vi också lättare göra annonser som riktar sig direkt till dessa typer av personer. Detta leder ofta till bättre resultat eftersom dessa personer vanligtvis är mer intresserade och redo att köpa.

Bild på Oscar

ÄR DU REDO ATT SAMARBETA?