Gastroklinik i Stockholm, Göteborg & Malmö anlitar LeadRock AB.

LeadRock AB har inlett ett samarbete med Gastroklinik i Sverige AB.

Gastroklinik bildades 2017 i samarbete med Nordic Gastric ballong i Danmark. Deras vision är att bli ledande i Norden för behandling av övervikt och fetma. Gastroklinik finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kommer att skapa en marknadsplan för Gastroklinik och sedan kommer vi att fokusera på att jobba med kostnadseffektiv digital marknadsföring på sociala medier.