Ali på Tandtorget ger förtroendet till LeadRock AB

LeadRock AB har inlett ett samarbete med Tandtorget i Lund.

Ali Girhammar driver idag Tandtorget i Lund. Ali har en tydlig vision om hur han vill att Tandtorget ska positionera sig i Lund. Vi fick i uppdrag att skapa en marknadsplan och strategi för annonseringen för Tandtorget, vi kommer att skapa en långsiktig plan som hjälper Tandtorget att stärka sin varumärkeskännedom i Lund.

Vi kommer även att sköta deras annonsering på sociala medier, där vi kommer att fokusera på branding och att informera potentiella patienter i Lund om olika behandlingar och hur Tandtorget på bästa sätt kan hjälpa just dig med olika behandlingar.